NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA INFORMUOJA

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

 

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas
1.1. I srautas 2024 m. sausio 23 d. 9 val. Elektroninis
1.2. II srautas 2024 m. sausio 23 d. 11 val.* Elektroninis
2. 4 klasių matematika
2.1. I srautas 2024 m. sausio 30 d. 9 val. Elektroninis
2.2. II srautas 2024 m. sausio 30 d. 11 val.* Elektroninis
3. 8 klasių lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)
3.1. I srautas 2024 m. vasario 6 d. 9 val. Elektroninis
3.2. II srautas 2024 m. vasario 6 d. 11 val. Elektroninis
4. 8 klasių matematika
4.1. I srautas 2024 m. vasario 27 d. 9 val. Elektroninis
4.2. II srautas 2024 m. vasario 27 d. 11 val.* Elektroninis
5. 8 klasių gimtoji kalba (lenkų, rusų, baltarusių) (skaitymas)
5.1. I srautas 2024 m. vasario 29 d. 9 val.* Elektroninis
5.2. II srautas 2024 m. vasario 29 d. 11 val.** Elektroninis

 

* Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų, baltarusių kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų, baltarusių kalbos.

** Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų kalbos.

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO
TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

Patikrinimas Laikotarpis, data Pradžia Vykdymo būdas
1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)  

2024 m. sausio 8 d. –gegužės 16 d.

* Tradicinis arba nuotolinis**
 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

 

2024 m. vasario 13 d. – balandžio 24 d.

* Tradicinis arba nuotolinis**
 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

2024 m. gegužės 8–9 d.

Elektroninis***
 

3.1. I srautas

 

2024 m. gegužės 8 d.

9 val.
3.2. II srautas 2024 m. gegužės 9 d. 9 val.
4. Matematika 2024 m. gegužės 13–14 d. Elektroninis***
4.1. I srautas 2024 m. gegužės 13 d. 9 val.
4.2. II srautas 2024 m. gegužės 14 d. 9 val.
5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) 2024 m. gegužės 16–17 d.  

Elektroninis***

 

5.1. I srautas (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių k.) 2024 m. gegužės 16 d. 9 val.
5.2. II srautas (lenkų, rusų) 2024 m. gegužės 17 d. 9 val.

 

Scroll to Top