Mokinių priėmimo tvarkos dokumentai

Komisiją dėl Mokinių priėmimo į mokyklą 2024–2025 m. m.:
Laimutė Gabrėnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė), Jolanta Janonienė, raštvedė (komisijos sekretorė).

Komisijos nariai:
Rūta Bėliakaitė, Medeikių pradinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininko pavaduotoja),
Laima Bėliakienė, Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Daiva Braždžionienė, specialioji pedagogė, logopedė,
Irena Vilemienė, pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.
Renata Ališauskienė, pradinių klasių mokytoja,
Daivutė Akmenėlienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Scroll to Top