Sveikiname ir didžiuojamės

Būsimojo kaštoniečio šventė

Tapk komandos dalimi!

Mokinių priėmimo tvarkos dokumentai

Mokinių priėmimo į mokyklą 2023–2024 m. m. komisija:
Laimutė Gabrėnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
Jolanta Janonienė, raštvedė (komisijos sekretorė).
Komisijos nariai:
Rūta Bėliakaitė, Medeikių pradinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininko pavaduotoja),
Laima Bėliakienė, Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Daiva Braždžionienė, specialioji pedagogė, logopedė,
Danguolė Briedienė, pradinių klasių mokytoja,
Jūratė Džiugienė, pradinių klasių mokytoja,
Irena Vilemienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.

Mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas