Himnas

Himnas

Tau per maža
Pavasario skambesio,
Tau per maža
Baltumo žiemos,
Tu visa iš upokšnio
Almančio,
Tu visa
Iš švelnios dainos.
Tau per maža
Padangių aukščio,
Per menka tau Gelmių paslaptis.
Tu pati –
Mėlynoji paukštė.
Tu – rytojaus drąsi mintis.
Imki mokslą
Kaip ramstį ir skydą,
Stoki tęsti
Tėvų išminties,
Nepamirški,
Kad žemė žydi,
Kai nevysta
Žiedai širdies.
Atminimuose žydintis mieste,
Mokykla su kaštonų žiedais,
Čia žvaigždėta jaunystė mus kviečia
Paklajot pažinimų takais.
Atminimuose žydintis mieste,
Mokykla su kaštonų žiedais,
Čia žvaigždėta jaunystė mus kviečia
Paklajot pažinimų takais.
Atminimuose žydintis mieste,
Mokykla su kaštonų žiedais,
Čia žvaigždėta jaunystė mus kviečia
Paklajot pažinimų takais.
  Žodžiai: R. Vingilytės
 Muzika R. Stanulevičienės
Scroll to Top