Mokyklos administracija

Direktorius
Vytautas Stanulevičius

Tel/faks.: 36740             Mob. 8 612 84849
Elektroninis paštas: vytautas.stanulevicius@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Laimutė Gabrėnaitė
Tel. 36741
Elektroninis paštas: laima.gabrenaite@gmail.com

Ūkvedys
Audrius Petraitis
Elektroninis paštas: kastonuukis13@gmail.com

♦  Raštinės vedėja – Jolanta Janonienė, tel. 36740
♦  Vyr.buhalterė – Asta Naudžienė, tel. 36742
Mūsų adresas:  Kaštonų g. 13, Biržai. Elektroninis paštas:  kastonupm@gmail.com
Įrašas paskelbtas temoje struktūra ir kontaktai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.