Sveikiname ir didžiuojamės

Būsimojo kaštoniečio šventė

Tapk komandos dalimi!

Tarybos ir grupės

Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas-Rolandas Kleinys, 10 kl.
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja-Eglė Pažemeckaitė, 8b kl.
Mokinių tarybos sekretorė– Karolina Kirkliauskaitė, 10 kl.
Nariai:

 • Monika Asbergaitė, 10 kl.;
 • Nedas Gnižinskas , 10 kl.;
 • Adrijus Bulkė, 9kl.;
 • Goda Malinauskaitė, 8a kl.;
 • Lėja Zemlickaitė, 8a kl.;
 • Simonas Jankūnas, 8a kl.;
 • Skirmantė Asbergaitė, 8b kl.;
 • Raminta Ščiogolevaitė, 7a kl.;
 • Evelina Staniulytė, 7a kl.;
 • Miglė Vaičiulytė, 7b kl.

Mokinių tarybos kuratorė – mokytoja Danguolė Čirvinskienė

Mokyklos taryba

 • Roma Montvidienė, matematikos mokytoja (pirmininkė);
 • Aušra Macienė, lietuvių kalbos mokytoja;
 • Eglė Gintautaitė, anglų kalbos mokytoja;
 • Gitana Urbonavičienė, pradinių klasių anglų k. mokytoja;
 • Albina Šakėnienė biologijos, chemijos mokytoja;
 • Eglė Dūdienė tėvų atstovas;
 • Samanta Pipiraitė-Majauskienė tėvų atstovas;
 • Astra Petkuvienė tėvų atstovas;
 • Agnė Fedaščiuk tėvų atstovas;
 • Eglė Žvalionienė  tėvų atstovas;
 • Rolandas Kleinys 10 kl.;
 • Eglė Pažemeckaitė 8b kl.;
 • Monika Aisbergaitė 10 kl.;
 • Adrijus Bulkė 9 kl.;
 • Lėja Zemlickaitė 8a kl.

            Mokyklos tarybos nuostatai

Klasių tėvų komitetas

Simona Sakalauskienė 1 b (klasės mokytoja D. Dumašė)
Dovilė Tuomenienė 2 b (klasės mokytoja S. Tauterienė)
Vaida Valuntienė 3 a (klasės mokytoja I. Vilemienė)
Tadas Špokas 4 b (klasės mokytoja D. Briedienė)
Samanta Pipiraitė-Majauskienė 5 a (klasės auklėtoja V. Simėnienė)
Aušra Simėnienė 6 b (klasės auklėtojas A. Bukys)
Astra Petkuvienė 7 b (klasės auklėtojas E. Žaldokas)
Stasys Bulkė 9 (klasės auklėtojaS. Žukauskienė)
Agnė Fedaščiuk GDFC (klasės mokytoja L. Bėliakienė)
Eglė Žvalionienė MPUS (klasės mokytoja G. Visockienė)

Mokyklos darbo tarybos komisija

Artūras Ragaišis – vyresnysis technologijų mokytojas (pirmininkas);   Irena Vilimienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė; Angelė Dubinienė – valytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas

Laima Bėliakienė – direktorius pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
Daiva Brazdžionienė – specialioji pedagogė, logopedė metodininkė;
Lilija Lapienienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
Roma Montvydienė – matematikos mokytoja metodininkė;
Artūras Ragaišis – mokyklos darbo tarybos pirmininkas, darbuotojų teisėms
ir interesams atstovaujantis asmuo;
Gitana Urbonavičienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja;
Artūras Didzinskas – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Mokyklos darbo tarybos komisija

Artūras Ragaišis – vyresnysis technologijų mokytojas (pirmininkas);   Irena Vilimienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė; Angelė Dubinienė – valytoja.