Tarybos ir grupės

Mokinių taryba

Mokyklos taryba

 • Laima Bėliakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Eglė Gintautaitė, anglų kalbos mokytoja;
 • Irena Vilemienė, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Sandrina Žukauskienė, istorijos mokytoja;
 • Danguolė Čirvinskienė, rusų kalbos ir etikos mokytoja;
 • Eglė Dūdienė, 2b kl. mokinio mama;
 • Samanta Pipiraitė Majauskienė, 1, 6a kl. mokinių mama;
 • Astra Petkuvienė, 8b kl. mokinio mama;
 • Agnė Fedaščiuk, Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centro, 2 klasės mokinės mama;
 • Eglė Žvalionienė, 4b kl. mokinės mama;
 • Miglė Vaičiulytė, 8b kl. mokinė;
 • Kristupas Petkus, 8b kl. mokinys;
 • Raminta Ščiogolevaitė, 8a kl. mokinė;
 • Fausta Paliulionytė, 9 kl. mokinė;
 • Goda Braškytė, 10 kl. mokinė.

Klasių tėvų komitetas

Simona Sakalauskienė 1 b (klasės mokytoja D. Dumašė)
Dovilė Tuomenienė 2 b (klasės mokytoja S. Tauterienė)
Vaida Valuntienė 3 a (klasės mokytoja I. Vilemienė)
Tadas Špokas 4 b (klasės mokytoja D. Briedienė)
Samanta Pipiraitė-Majauskienė 5 a (klasės auklėtoja V. Simėnienė)
Aušra Simėnienė 6 b (klasės auklėtojas A. Bukys)
Astra Petkuvienė 7 b (klasės auklėtojas E. Žaldokas)
Stasys Bulkė 9 (klasės auklėtojaS. Žukauskienė)
Agnė Fedaščiuk GDFC (klasės mokytoja L. Bėliakienė)
Eglė Žvalionienė MPUS (klasės mokytoja G. Visockienė)

Mokyklos darbo tarybos komisija

Artūras Ragaišis – vyresnysis technologijų mokytojas (pirmininkas);   Irena Vilimienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė; Angelė Dubinienė – valytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas

Laima Bėliakienė – direktorius pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
Daiva Brazdžionienė – specialioji pedagogė, logopedė metodininkė;
Lilija Lapienienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
Roma Montvydienė – matematikos mokytoja metodininkė;
Artūras Ragaišis – mokyklos darbo tarybos pirmininkas, darbuotojų teisėms
ir interesams atstovaujantis asmuo;
Gitana Urbonavičienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja;
Artūras Didzinskas – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Mokyklos darbo tarybos komisija