Tarybos ir grupės

Mokinių taryba

Pirmininkė – Miglė Vaičiulytė, 8b klasė
Pavaduotoja – Neida Majauskaitė, 7b klasė
Sekretorė – Goda Audrinytė, 7b klasė

Nariai:
Kamilė Tatorytė 6a, Eigutis Valackonis 6a, Gustė Kasakauskaitė 6b, Emilija Kairytė 6b, Agnė Klungytė 6b, Ieva Gnižinskaitė 6b, Žilvinas Kirkliauskas 7a, Živilė Čepinskaitė 7b, Raminta Ščiogolevaitė 8a, Evelina Staniulytė 8a, Kristupas Petkus 8b, Fausta Paliulionytė 9, Gabrielė Kutraitė 9, Laura Polonskytė 9, Saulė Žvalionytė 9, Goda Braškytė 10, Samanta Stankevičiūtė 10, Ovidijus Ulenskas 5a, Martynas Šulnis 5b.

Mokyklos taryba
 • Laima Bėliakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Eglė Gintautaitė, anglų kalbos mokytoja;
 • Irena Vilemienė, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Sandrina Žukauskienė, istorijos mokytoja;
 • Danguolė Čirvinskienė, rusų kalbos ir etikos mokytoja;
 • Eglė Dūdienė, 2b kl. mokinio mama;
 • Samanta Pipiraitė Majauskienė, 1, 6a kl. mokinių mama;
 • Astra Petkuvienė, 8b kl. mokinio mama;
 • Agnė Fedaščiuk, Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centro, 2 klasės mokinės mama;
 • Eglė Žvalionienė, 4b kl. mokinės mama;
 • Miglė Vaičiulytė, 8b kl. mokinė;
 • Kristupas Petkus, 8b kl. mokinys;
 • Raminta Ščiogolevaitė, 8a kl. mokinė;
 • Fausta Paliulionytė, 9 kl. mokinė;
 • Goda Braškytė, 10 kl. mokinė.

Klasių tėvų komitetas

Simona Sakalauskienė 1 b (klasės mokytoja D. Dumašė)
Dovilė Tuomenienė 2 b (klasės mokytoja S. Tauterienė)
Vaida Valuntienė 3 a (klasės mokytoja I. Vilemienė)
Tadas Špokas 4 b (klasės mokytoja D. Briedienė)
Samanta Pipiraitė-Majauskienė 5 a (klasės auklėtoja V. Simėnienė)
Aušra Simėnienė 6 b (klasės auklėtojas A. Bukys)
Astra Petkuvienė 7 b (klasės auklėtojas E. Žaldokas)
Stasys Bulkė 9 (klasės auklėtojaS. Žukauskienė)
Agnė Fedaščiuk GDFC (klasės mokytoja L. Bėliakienė)
Eglė Žvalionienė MPUS (klasės mokytoja G. Visockienė)

Mokyklos darbo tarybos komisija

Artūras Ragaišis – vyresnysis technologijų mokytojas (pirmininkas);

Irena Vilimienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Angelė Dubinienė – valytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas

Laima Bėliakienė – direktorius pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
Daiva Brazdžionienė – specialioji pedagogė, logopedė metodininkė;
Lilija Lapienienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
Roma Montvydienė – matematikos mokytoja metodininkė;
Artūras Ragaišis – mokyklos darbo tarybos pirmininkas, darbuotojų teisėms
ir interesams atstovaujantis asmuo;
Gitana Urbonavičienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja;
Artūras Didzinskas – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Mokyklos darbo tarybos komisija
2024m. vasario 20 d. išrinkta nauja Darbo taryba.
Sandrina Žukauskienė (pirmininkė) – istorijos mokytoja;
Ligita Galadauskienė –  mokytojo padėjėja;
Ligita Grinienė – rūbininkė,apskaitininkė;
Violeta Pačekajienė – matematikos mokytoja;
Roma Montvidienė –  matematikos mokytoja.
Metodinė taryba(

Eglė Gintautaitė- pirmininkė, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;

Daivutė Akmenėlienė- sekretorė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Irena Vilemienė – pradinio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Sandrina Žukauskienė – tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Stanulevičienė -menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Valda Matickienė – švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė;

Danguolė Čirvinskienė– direktoriaus deleguota mokytoja.

 

Scroll to Top