Mokiniams

Pamokų laikas

             1a, 1b kl.
1 pamoka 8.00– 8.35 val.
2 pamoka 8.55– 9.30 val.
3 pamoka 9.45–10.20 val.
4 pamoka 10.35–11.10 val.
5 pamoka 11.25–12.00 val.

 

             2–10 kl.
1 pamoka 8.00– 8.45 val.
2 pamoka 8.55– 9.40 val.
3 pamoka 9.50–10.35 val.
4 pamoka 10.55–11.40 val.
5 pamoka 12.00–12.45 val.
6 pamoka 12.55–13.40 val.
7 pamoka 13.50–14.35 val.
8 pamoka 14.45–15.30 val.

Valgyklos darbo laikas

Klasė                      Valandos
       1a, 1b                  10.20–10.30 val.
        2–4                     10.35–10.55 val.
        5–10                   11.40–12.00 val.

          Mokinių atostogos

1-10 klasių

 • Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
 • Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – 2023 m. balandžio 14 d.

       

Priešmokyklinės grupės mokiniams

 • Rudens (papildomos) 2022 spalio 03 2022 spalio 07 d.
 • Rudens 2022 spalio 31 2022 lapkričio 04 d.
  Žiemos (Kalėdų) 2022 gruodžio 27 2023 sausio 06
  Žiemos 2023 vasario 13 2023vasario 17 d.
  Pavasario (Velykų) 2023 balandžio 11 2023 balandžio 14 d.
  Pavasario (papildomos) 2023 gegužės -02 2023 gegužės 05 d.