Aptarnaujantis personalas

BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJŲ
S Ą R A Š A S

Asta Naudžienė
Audrius Petraitis
Ligita Grinienė
Andrius Šležas
Jolanta Janonienė
Diana Kutrienė
Angelė Dubinienė
Emilija Briedienė
Rosita Kubilienė
Irena Kriščiukienė
Zita Rožėnienė
Birutė Mikėnienė
Inga Pakalnytė
Eriks Paškonis
Laimas Šarkiūnas
Vytautas Špokas
Audronė Nemanienė
Jonas Gatavyna

Vyr. buhalterė
Ūkvedys
Rūbininkė, apskaitininkė
Informacinių technologijų specialistas
Raštvedė
Budėtoja, valytoja
Valytoja
Valytoja
Valytoja
Valytoja
Valytoja
Valytoja
Kiemsargė
Darbininkas remonto darbams
Vairuotojas
Vairuotojas
Informacinių technologijų specialistė
Vairuotojas

GERMANIŠKIO PRADINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO CENTRO APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAI

Gintaras Kavoliūnas
Edita Klanauskienė
Algirdas Kačerauskas
Inga Vinciūnienė
Zita Užunarienė
Tomas Januševičius
Genovaitė Vaitkevičienė
Vitalijus Paulas

Renginių organizatorius, administratorius
Vyr. virėja
Vairuotojas
Ikimokyklinio-priešmokyklinio grupės mokytojos padėjėja
Valytoja
Darbininkas remonto darbams
Kiemsargė
Kūrikas

MEDEIKIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAI

 

Gintaras Visockas Gytautas Vaškas Audra Dalgėdienė Aušra Dočolienė Jonas Jasiukėnas

Ūkvedys
Vairuotojas
Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymogrupės mokytojos padėjėja
Valytoja
Kiemsargis

Scroll to Top