Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Nuo 2002 m. mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programoje (MTP). Dalyvavome projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintų mokytojų darbo vietų, skirtų pedagogams pasirengti pamokoms ir savišvietai, keistis informacija ir patirtimi, įrengimas“. Dalyvavome Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pagal šį projektą 2019-2020 m. gauta šiuolaikinių mokymo priemonių ir programinės įrangos 1-4 ir 5-8 klasėms už 6904 eurų. Projektas yra finansuojamas Europos regiono plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto lėšomis. Gautos priemonės fizikos, chemijos, biologijos, technologijų pamokoms (pvz. rinkinys mechanikos bandymams atlikti, mokykliniai mikroskopai, naudingų iškasenų rinkinys, optikos rinkinys, elektros grandinės rinkinys ir kt.) Šios priemonės naudojamos organizuojant šiuolaikines pamokas, atliekant laboratorinius bandymus.
Priemonės, gautos 1-4 klasių ugdymo procesui, buvo panaudotos įkuriant mini laboratoriją. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Kabinetas yra prieinamas visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan. Laboratorijoje bandymus atlieka mokiniai, vadovaujami mokytojų. Tokie praktiniai užsiėmimai labiausiai patinka mokiniams. Mokykloje kasmet vyksta gamtamokslinė diena pradinių klasių mokiniams. Jos metu į „pradinukų laboratoriją“ atėję vyresnių klasių mokiniai demonstruoja bandymus, juos komentuoja, leidžia pabandyti mažiesiems. Pasaulio pažinimo, matematikos pamokos tapo vaizdesnės, paremtos praktika, gilesniu žinių įtvirtinimu.
Praėjusiais mokslo metais ketvirtokams (mokytoja I.Pakalnienė) didžiulį įspūdį paliko pamoka-,,Mikroskopas, leidžiantis pamatyti ląstelę’’. Ketvirtokai su mokytoja R.Ališauskiene atskyrė kietas medžiagas iš mišinio filtruojant. Antrokai su savo mokytoja A.Karosiene matavo įvairius atstumus įvairiomis matavimo priemonėmis. Pirmokai su mokytoja D.Briediene greitino medžiagų tirpimą. Antrokai su mokytoja D.Dumaše tyrė vandens būsenas, rinko sėklas, jas matavo, daigino. Trečiokai (mokytoja S.Tauterienė) tyrė medžiagų kitimą jas kaitinant.

Šiais metais  Kaštonų mokykloje Mokytojų dienos simbolis – skrybėlė elegancijai ir subtilumui. Tad jau iš pat ryto atėjusius mokytojus mokiniai pasitiko  dovanodami savo rankomis pagamintus simbolius- skrybėlaites bei linkėdami išskirtinės dienos. O mokytojai į mokyklą rinkosi pasipuošę įvairiausiomis skrybėlėmis, priderintomis prie aprangos.

Pasibaigus keturioms pamokoms, mokytojai buvo pakviesti į aktų salėje vykusią šventinę popietę. Popietės metu sveikinimus ir linkėjimus  išsakė mokyklos direktorius Vytautas Stanulevičius bei Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė. Kartu su Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiuoju specialistu Artūru Didzinsku administracijos direktorė įteikė mokytojams saldžias dovanas. Ta pačia proga Biržų rajono savivaldybės mero Padėkos raštais už nepriekaištingą ir kūrybingą darbą buvo apdovanotos mokytojos: Stasė Tauterienė, Gitana Urbonavičienė, Biržų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Padėkos raštais  Rūta Bėliakaitė bei Laima Bėliakienė.

Antros ir devintos klasių mokiniai mokytojos linksmino kviesdami šokti ir mankštintis kartu. O kompetentingoji dešimtokų komisija išrinko tris gražiausių skrybėlių savininkus ir juos apdovanojo maloniomis dovanėlėmis.

Mokytojų dienos šventė buvo ypatinga ir jauki.

Scroll to Top