Mokytojai

Vardas, pavardė Pareigos Auklėjama klasė
Vytautas Stanulevičius  Direktorius, II vadybinė kategorija
Laimutė Gabrėnaitė  Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,

II vadybinė kategorija, rusų k. mokytoja

Lilija Lapienienė Pradinių kl .mokytoja 1a
Stanislava Tauterienė Pradinių kl .mokytoja 1b
Irena Vilemienė Pradinių kl .mokytoja 2a
Renata Ališauskienė Pradinių kl. mokytoja 2b
Jūratė Džiugienė Pradinių. kl. mokytoja 3a
Danguolė Briedienė Pradinių kl. mokytoja 3b
Aurelija Karosienė Pradinių kl. mokytoja 4a
Daiva Dumašė Pradinių kl. mokytoja 4b
Laima Žemaitienė Technologijų, dailės, sveikos gyvensenos mokytoja 8b
Rasa Stanulevičienė Muzikos, etikos mokytoja 5a
Almonė Žiaunytė Anglų k. mokytoja
Egidijus Žaldokas Fizinio ugdymo mokytojas  6b
Artūras Ragaišis Technologijų, žmogaus saugos mokytojas  6a
Rima Kučinskienė Rusų k. mokytoja
Girda Klybienė Geografijos mokytoja
Eglė Gintautaitė Anglų k. mokytoja 7a
Aušrelė Traupytė Informacinių technologijų, ekonomikos mokytoja
Roma Montvidienė Matematikos mokytoja
Audrius Unglinikas Fizinio ugdymo mokytojas
Rita Valintėlytė Bibliotekos vedėja, anglų k. mokytoja
Jūratė Jankauskienė Fizinio ugdymo mokytoja
Vilma Simėnienė Socialinė pedagogė, fizikos mokytoja
Rūta Berlinskienė Tikybos mokytoja
Sandrina Žukauskienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja 8a
Algimantas Bukys Matematikos mokytojas 5b
Žaneta Šležienė Vokiečių k., informacinių technologijų mokytoja 10
Albina Šakėnienė Biologijos, gamta ir žmogus, chemijos mokytoja
Sandra Balodytė Tikybos mokytoja
Danguolė Čirvinskienė Rusų k., etikos mokytoja 9
Daivutė Akmenėlienė Lietuvių k. mokytoja
Daiva Braždžionienė Spec.pedagogė, logopedė
Aušra Macienė Lietuvių k. mokytoja 7b
Gitana Urbonavičienė Anglų k. ankstyvojo ugdymo mokytoja
Rima Briedienė Dailės mokytoja
Valda Matickienė Specialioji (lavinamoji) klasė
Genovaitė Visockienė Pradinių klasių mokytoja 1-3 (jungtinė kl.)
Laima Bėliakienė Pradinių klasių mokytoja 1-4 (jungtinė kl.)
Aušra Talmontienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Mišri grupė
Lina Gasparėnienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Mišri grupė
Įrašas paskelbtas temoje Mokytojai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.