Mokytojai

Dainius Žukauskas Direktorius
Laima Gabrėnaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja
Daiva Dumašė Pradinių klasių mokytoja (2b)
Irena Vilemienė Pradinių klasių mokytoja (4a)
Stanislava Tauterienė Pradinių klasių mokytoja (3b)
Aurelija Karosienė Pradinių klasių mokytoja (2a)
Danguolė Briedienė Pradinių klasių mokytoja (1)
Renata Ališauskienė Pradinių klasių mokytoja (4b)
Lilija Lapienienė Pradinių klasių mokytoja (3a)
Aušra Macienė Lietuvių kalbos mokytoja
Daivutė Akmenėlienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Rita Valintėlytė Bibliotekos vedėja
Eglė Gintautaitė Anglų k. mokytoja
Almonė Žiaunytė Anglų k. mokytoja
Gitana Urbonavičienė Anglų k. mokytoja
Rima Kučinskienė Rusų k. mokytoja
Danguolė Čirvinskienė Rusų k., etikos mokytoja
Rasa Stanulevičienė Muzikos, etikos mokytoja
Žaneta Šležienė Vokiečių k. mokytoja
Violeta Pačekajienė Matematikos mokytoja
Vytautė Kuzmaitė Technologijų, dailės mokytoja
Artūras Ragaišis Technologijų, žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių mokytojas
Girda Klybienė Geografijos mokytoja
Roma Montvidienė Matematikos mokytoja
Neringa Misevičiūtė Informacinių technologijų, informatikos mokytoja
Vilma Simėnienė Fizikos mokytoja, socialinė pedagogė
Albina Šakėnienė Biologijos, gamtos mokslų, gamta ir žmogus, chemijos mokytoja
Sandrina Žukauskienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja
Daiva Braždžionienė Spec. pedagogė, logopedė
Jūratė Jankauskienė Fizinio ugdymo mokytoja
Egidijus Žaldokas Fizinio ugdymo mokytojas
Audrius Unglinikas Fizinio ugdymo mokytojas
Valda Matickienė Specialiosios lavinamosios klasės mokytoja
Janina Garjonienė Specialiosios lavinamosios klasės grupės auklėtoja
Sandra Balodytė Dorinis ugdymas (tikyba)
Danguolė Šulnienė Dailės mokytoja
Alina Mockevičienė Šokių mokytoja
Ligita Galadauskienė Mokytojo padėjėja
Rima Kučinskienė Mokytojo padėjėja
Vita Drevinskienė Mokytojo padėjėja

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcio centro pedagoginiai darbuotojai

Laima Bėliakienė Pradinių kl. mokytoja, pavaduotoja ugdymui
Lina Gasparėnienė Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Kristina Vėjelienė Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Sigita Pavilonienė Specialioji pedagogė

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyriaus pedagoginiai darbuotojai

Rūta Bėliakaitė Pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo gr. mokytoja
Dovilė Džuvaitė Pradinių klasių mokytoja
Aušra Talmontienė Ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Sigita Pavilonienė Spec. pedagogė

 

Scroll to Top