Mokytojai

Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos Auklėjama klasė
1 Vytautas Stanulevičius  Direktorius, II vadybinė kategorija
2 Laimutė Gabrėnaitė  Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,

II vadybinė kategorija, rusų k. mokytoja

3 Daiva Dumašė Pradinių kl .mokytoja 3b
4 Irena Pakalnienė Pradinių kl .mokytoja 1a
5 Stanislava Tauterienė Pradinių kl. mokytoja 4b
6 Aurelija Karosienė Pradinių. kl. mokytoja 3a
7 Renata Ališauskienė Pradinių kl. mokytoja 1b
8 Jūratė Džiugienė Pradinių kl. mokytoja 2a
9 Danguolė Briedienė Pradinių kl. mokytoja 2b
10 Asta Svalbonienė Pradinių kl. mokytoja 4a
11 Laima Žemaitienė Technologijų, dailės, sveikos gyvensenos mokytoja 7b
12 Rasa Stanulevičienė Muzikos, etikos mokytoja 10a
13 Almonė Žiaunytė Anglų k. mokytoja
14 Egidijus Žaldokas Fizinio ugdymo mokytojas  5b
15 Artūras Ragaišis Technologijų, žmogaus saugos mokytojas  5a
16 Rima Kučinskienė Rusų k. mokytoja
17 Girda Klybienė Geografijos mokytoja
18 Eglė Gintautaitė Anglų k. mokytoja 6a
19 Aušrelė Traupytė Informacinių technologijų, ekonomikos mokytoja
20 Roma Montvidienė Matematikos mokytoja
21 Audrius Unglinikas Fizinio ugdymo mokytojas
22 Rita Valintėlytė Bibliotekos vedėja, anglų k. mokytoja
23 Jūratė Jankauskienė Fizinio ugdymo mokytoja
24 Vilma Simėnienė Socialinė pedagogė, fizikos mokytoja
25 Rūta Berlinskienė Tikybos mokytoja
26 Sandrina Žukauskienė Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja 7a
27 Algimantas Bukys Matematikos mokytojas
28 Žaneta Šležienė Vokiečių k., informacinių technologijų mokytoja 9
29 Albina Šakėnienė Biologijos, gamta ir žmogus, chemijos mokytoja
30 Valda Matickienė Lavinamosios  klasės mokytoja
31 Sandra Balodytė Tikybos mokytoja
32 Danguolė Čirvinskienė Rusų k., etikos mokytoja 8a,8b
33 Daivutė Akmenėlienė Lietuvių k. mokytoja
34 Daiva Braždžionienė Spec.pedagogė, logopedė
35 Aušra Macienė Lietuvių k. mokytoja 6b
36 Gitana Urbonavičienė Anglų k. ankstyvojo ugdymo mokytoja 10b
37 Rima Briedienė Dailės mokytoja
Įrašas paskelbtas temoje Mokytojai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.