Metinis biudžetas

2020 m.
Mokinio krepšelio lėšos – 836300 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis – 796437 Eur;
Socialinis draudimas – 12437 Eur;
Darbdavių socialinė parama – 19306 Eur;
Ryšių paslaugos – 417,20 Eur;
Komandiruočių išlaidos – 113,31 Eur;
Kvalifikacijos kėlimas – 830,46 Eur;
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 2559,46 Eur;
Kitos prekės ir paslaugos – 4199,57 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos – 472562 Eur, iš jų: 
Darbo užmokestis – 320284 Eur;
Socialinis draudimas – 6414 Eur;
Darbdavių socialinė parama – 25637 Eur;
Kitos prekės ir paslaugos – 120060,72 Eur;
Kitiems einamiesiems tikslams – 166,28 Eur.
Valstybės biudžeto tikslinės lėšos – 6100 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis – 5500 Eur;
Socialinis draudimas – 80 Eur;
Mitybos išlaidos – 229,94 Eur;
Kitos prekės ir paslaugos – 267,48 Eur.
COVID-19 neigiamoms pandemijos pasekmėms mažinti lėšos – 49 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis – 48 Eur;
Socialinis draudimas – 1 Eur.
Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui– 13522,60 Eur, iš jų:
 Darbdavio socialinė parama – 13522,60 Eur.
Mokymo lėšos skaitmeniniam ugdymui– 3600 Eur, iš jų:
Kvalifikacijos kėlimui – 1995 Eur;
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 833,02 Eur;
Kompiuterinės įrangos įsigijimas – 771,98 Eur.
Socialinės paramos mokiniams administravimas – 16138 Eur.
Pajamos už suteiktas paslaugas ir nuomą – 8318,23 Eur.

2019 m.
Mokinio krepšelio lėšos – 551700 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis – 531206 Eur
Socialinis draudimas – 8299 Eur
Darbdavių socialinė parama – 3150 Eur
Ryšių paslaugos – 378 Eur
Komandiruočių išlaidos – 216,33 Eur
Kvalifikacijos kėlimas – 65,75 Eur
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 2630,82 Eur
Kitos prekės ir paslaugos – 5754,10 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 232850 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis –155554 Eur
Socialinis draudimas –2384 Eur
Darbdavių socialinė parama –3583
Kitos prekės ir paslaugos –71329 Eur

Valstybės biudžeto tikslinės lėšos – 5800 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis –4000 Eur
Socialinis draudimas –57 Eur
Kitos prekės ir paslaugos –1743 Eur

Socialinės paramos mokiniams administravimas – 10850 Eur
Pajamos už suteiktas paslaugas ir nuomą – 3115 Eur

2018 m.
Mokinio krepšelio lėšos – 483220 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis – 354812 Eur
Socialinis draudimas – 109200 Eur
Darbdavių socialinė parama – 1213 Eur
Komandiruočių išlaidos – 188,48 Eur
Kvalifikacijos kėlimas – 924,40 Eur
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 9364,65 Eur
Kitos prekės ir paslaugos – 7517,47 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 217457,39 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis –107953 Eur
Socialinis draudimas –33072 Eur
Darbdavių socialinė parama –414
Kitos prekės ir paslaugos –75144,39 Eur
Ilgalaikis materialusis turtas – 874 Eur

Valstybės biudžeto tikslinės lėšos – 3886 Eur, iš jų:
Darbo užmokestis –2336 Eur
Socialinis draudimas –713,36 Eur
Kitos prekės ir paslaugos –836,64 Eur

Socialinės paramos mokiniams administravimas – 10476 Eur
Pajamos už suteiktas paslaugas ir nuomą – 2238,85 Eur

2017 m.
Mokinio krepšelio lėšos – 451910 Eur
Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis- 334105 Eur
Socialinis draudimas – 101345 Eur
Kitos prekės -2334 Eur
Kvalifikacijos kėlimas – 1114 Eur
Kitos paslaugos – 1852 Eur
Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų sk. optimizavimui- 12080 Eur
Darbo užmokestis- 9220 Eur
Socialinis draudimas- 2860 Eur
Valstybės biudžeto lėšos savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimui- 2335 Eur
Darbo užmokestis- 1783 Eur
Socialinis draudimas- 552 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos – 207265 Eur
Darbo užmokestis – 96793 Eur
Socialinis draudimas – 30090 Eur
Kitos prekės ir paslaugos – 80357 Eur
Socialinės paramos mokiniams administravimas – 9299 Eur
Pajamos už suteiktas atsitiktines paslaugas – 1323 Eur