Geltonasis autobusas

Paskelbta temoje Nauji pranešimai | Komentarai įrašui Geltonasis autobusas yra išjungti

Mokesčiai Kiškių mieste

Medeikių pradinio ugdymo skyrius bendradarbiauja su VMI. Mokestinių prievolių depepartamento, I sk. vyriausioji specialistė Astra Kiškienė pasiūlė pažiūrėti filmukus apie kiškių miestus – viename visi moka mokesčius, o kitame gyventojai mokesčių nemoka. Miestų skirtumus puikiai mokiniai suprato. Juos pavaizdavo savo piešinukuose. Piešinius įteikėme p. Astrai, o ji visiems – puikių priziukų.

Paskelbta temoje Medeikiu sk, Mokyklos skyriai, Nauji pranešimai | Komentarai įrašui Mokesčiai Kiškių mieste yra išjungti

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Nuo 2002 m. mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programoje (MTP). Dalyvavome projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintų mokytojų darbo vietų, skirtų pedagogams pasirengti pamokoms ir savišvietai, keistis informacija ir patirtimi, įrengimas“. Dalyvavome Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pagal šį projektą 2019-2020 m. gauta šiuolaikinių mokymo priemonių ir programinės įrangos 1-4 ir 5-8 klasėms už 6904 eurų. Gautos priemonės fizikos, chemijos, biologijos, technologijų pamokoms (pvz. rinkinys mechanikos bandymams atlikti, mokykliniai mikroskopai, naudingų iškasenų rinkinys, optikos rinkinys, elektros grandinės rinkinys ir kt.) Šios priemonės naudojamos organizuojant šiuolaikines pamokas, atliekant laboratorinius bandymus.
Priemonės, gautos 1-4 klasių ugdymo procesui, buvo panaudotos įkuriant mini laboratoriją. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Kabinetas yra prieinamas visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan. Laboratorijoje bandymus atlieka mokiniai, vadovaujami mokytojų. Tokie praktiniai užsiėmimai labiausiai patinka mokiniams. Mokykloje kasmet vyksta gamtamokslinė diena pradinių klasių mokiniams. Jos metu į „pradinukų laboratoriją“ atėję vyresnių klasių mokiniai demonstruoja bandymus, juos komentuoja, leidžia pabandyti mažiesiems. Pasaulio pažinimo, matematikos pamokos tapo vaizdesnės, paremtos praktika, gilesniu žinių įtvirtinimu.
Praėjusiais mokslo metais ketvirtokams (mokytoja I.Pakalnienė) didžiulį įspūdį paliko pamoka-,,Mikroskopas, leidžiantis pamatyti ląstelę’’. Ketvirtokai su mokytoja R.Ališauskiene atskyrė kietas medžiagas iš mišinio filtruojant. Antrokai su savo mokytoja A.Karosiene matavo įvairius atstumus įvairiomis matavimo priemonėmis. Pirmokai su mokytoja D.Briediene greitino medžiagų tirpimą. Antrokai su mokytoja D.Dumaše tyrė vandens būsenas, rinko sėklas, jas matavo, daigino. Trečiokai (mokytoja S.Tauterienė) tyrė medžiagų kitimą jas kaitinant.

Paskelbta temoje Nauji pranešimai | Komentarai įrašui Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis yra išjungti

Pirmokų krikštynos

Ketvirtadienio popietę Kaštonų mokykloje vyko jau tradicinėmis tapusios pirmokų krikštynos. Pirmokams teko įveikti daug ketvirtokų parengtų užduočių, kad taptų tikrais kaštoniečiais. Turėjo spėti mįsles, dainuoti daineles, sudėti žodžius, atspėti skaičius ir iš daugybės daiktų atrinkti tuos, kurie reikalingi mokykloje. Įveiktus darbus užtvirtino priesaika. Visi pirmokai gavo ketvirtokų paruoštas dovanėles.

Paskelbta temoje 2020-2021 renginių archyvas, Nauji pranešimai | Komentarai įrašui Pirmokų krikštynos yra išjungti

Paminėjom gyvūnų dieną

Gyvūnų dienai paminėti Medeikių pradinio ugdymo skyriaus pradinukai rinkosi kaimo bibliotekoje, kur jos vyresnioji bibliotekininkė L. Pušinskienė papasakojo apie gyvūnų globos svarbą. Visi kartu žaidė įvairius žaidimus – ėjo ratelius, vaidino gyvūnus, minė mįsles, pasakojo apie savo augintinius. Buvo smagu ir daug juoko!

Paskelbta temoje 2020-2021 renginių archyvas, Medeikiu sk, Nauji pranešimai | Komentarai įrašui Paminėjom gyvūnų dieną yra išjungti