Medeikių pradinio ugdymo _skyrius

Skyriuje dirba:

R. Bėliakaitė – Medeikių pradinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtoja.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė:
A. Talmontienė – ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtoja.
R. Bėliakaitė – ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtoja.
A. Dalgėdienė – ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtojos padėjėja.
Jungtinė 1-4 klasė:
D. Džuvaitė – lietuvių k., matematika, fizinis ugdymas, pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos, muzika.
G.Urbonavičienė – užsienio k. (anglų), šokis.
S. Balodytė – tikyba (katalikų).

Biržų g. 39, Medeikių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav. LT-41456.
El. paštas: ugdymas.medeikiai@kastonupm.lt
Tel. (8 450) 58 550

Pamokų laikas

PIRMOKŲ (PAMOKOS TRUKMĖ 35 MIN.)

Pamokos laikas Pertraukos laikas

 1. 8.30-9.05            20 min.
 2. 9.25-10.00          20 min.
 3. 10.20-10.55       20 min.
 4. 11.15-11.50       40 min.
 5. 12.30-13.05       20 min.
 6. 13.25-14.00           

KETVIRTOKŲ ( PAMOKOS TRUKMĖ 45 MIN.)

Pamokos laikas Pertraukos laikas

 1. 8.30-9.15               10 min.
 2. 9.25-10.10             10 min.
 3. 10.20-11.05           10 min.
 4. 11.15-12.00           30 min.
 5. 12.30-13.15          10 min.
 6. 13.25-14.10          10 min.
 7. 14.20-15.00          10 min.
Pamokų tvarkaraštis

 

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

 

Priešmokyklinukų atostogos 2023-2024 m. m.
Rudens atostogos 2023m. spalio 30 d. – 2023m. lapkričio 8 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023m. gruodžio 27 d. – 2024m. sausio 10d.
Žiemos atostogos 2024m. vasario 19 d. – 2024m. vasario 23d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024m. balandžio 2d. – 2024m. balandžio 5d.
Pavasario atostogos 2024m. balandžio 29d. – 2024m. balandžio 30d.

SKYRIAUS RENGINIAI

Scroll to Top