Nuostatai ir planavimo dokumentai

Mokyklos nuostatai
Mokyklos darbo tvarkos taisyklės
Mokyklos veiklos tobulinimo planas
Mokyklos … metų strateginis planas
Mokyklos … metų strateginio plano įgyvendinimas
Mokyklos … metų veiklos planas
Mokyklos …metų veiklos ataskaita

Scroll to Top