Programa „Renkuosi mokyti!”

Balandžio 8 d. mūsų mokykloje apsilankė “Renkuosi mokyti” programos kolegės iš Vilniaus rajono Bukiškio progimnazijos.

Drauge dalyvavome seminare apie komunikaciją, kurį vedė programos “Renkuosi mokyti” alumnė Vilija Railaitė. Seminaro metu aptarėme daugelį svarbių tiek vidinės, tiek išorinės komunikacijos aspektų, atlikome praktines užduotis. Įdomių diskusijų metu pasitikrinome kaip suprantame komunikacijos turinį, objektus, kanalus ir kitus svarbius komunikacijos principus bei būdus. Drauge ieškojome atsakymų į klausimus kas yra gera komunikacija, kaip ir kiek komunikuoti, ar verta ir jei taip, kaip sudaryti komunikacijos planą.

Darbotvarkė buvo intensyvi, tačiau radome laiko bent trumpai parodyti savo miesto pasididžiavimą – Biržų pilį. Tai buvo mūsų pirmasis “gyvas” susitikimas su Vilniaus rajono Bukiškio progimnazijos atstovais. Viliamės, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis.

                     

 

10-04 Programos “RENKUOSI MOKYTI” Kaštonų pagrindinės mokyklos bei Bukiškio progimnazijos( Vilniaus raj.) darbo grupių nuotolinis susitikimas

Kaštonų mokyklos „Renkuosi mokyti“ Pokyčio projekto grupė virtualiai susipažino su kolegomis iš Vilniaus Bukiškio progimnazijos, į mūsų mokyklą spalio 18 atvykstančiu programos “Renkuosi mokyti” konsultantu ir alumnu Gyčiu  Valatka. Svajodami, diskutuodami komandoje, išsikėlėme viziją – kokią mokyklą kurti mums padės projekto konsultantai.

Kaštonų mokyklos komanda tikisi, kad bendradarbiavimas su programa padės mums įtraukti daugumą mokyklos bendruomenės narių į mokyklos kūrimą ir tobulinimą ir per dvejus projekto metus sukursime mokykloje pasitikėjimu, kolegialumu ir bendradarbiavimu grįstą kultūrą mokykloje, įtakojančią ugdymo ir ugdymosi kokybę, pažangumą ir mokinių pasiekimus.


Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos programos „Renkuosi mokyti!“ Pokyčio projekto įgyvendinimo veiklų darbo grupė

Dainius Žukauskas – direktorius (grupės pirmininkas).
Nariai:
Laima Bėliakienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Albina Šakėnienė – biologijos, chemijos mokytoja;
Aušra Macienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Eglė Gintautaitė – anglų kalbos mokytoja;
Lilija Lapienienė – pradinių klasių mokytoja;
Danguolė Čirvinskienė – rusų kalbos, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja;
Valda Matickienė – specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja;
Samanta Pipiraitė– Majauskienė – tėvų atstovė;
Darius Landauskas – Medeikių ŽŪB direktorius, (socialinis) partneris.

Scroll to Top