Sveikiname ir didžiuojamės

Būsimojo kaštoniečio šventė

Tapk komandos dalimi!

Programa „Renkuosi mokyti!”

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos programos „Renkuosi mokyti!“ Pokyčio projekto įgyvendinimo veiklų darbo grupė

Dainius Žukauskas – direktorius (grupės pirmininkas).
Nariai:
Laima Bėliakienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Albina Šakėnienė – biologijos, chemijos mokytoja;
Aušra Macienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Eglė Gintautaitė – anglų kalbos mokytoja;
Lilija Lapienienė – pradinių klasių mokytoja;
Danguolė Čirvinskienė – rusų kalbos, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja;
Valda Matickienė – specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja;
Samanta Pipiraitė– Majauskienė – tėvų atstovė;
Darius Landauskas – Medeikių ŽŪB direktorius, (socialinis) partneris.