Pedagoginė pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisija

Komisijos koordinatorė – Laima Bėliakienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininkė – Daiva Brazdžionienė – specialiojo ugdymo pedagogė, komisijos pirmininkė.
Nariai:
Vilma Simėnienė– Vilma Simėnienė – socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Aurelija Karosienė – pradinių klasių mokytoja;
Jūratė Jankauskienė – kūno kultūros mokytoja;
Danguolė Letkauskienė – tėvų atstovė, komisijos narė.

Scroll to Top