Mokyklos Erasmus+ programos akreditacija (2021-2027 m.)

Akreditacijos paraiškos tikslai:

1. Įgyti naujų patirčių kokybiškam įtraukiąjam ugdymui mokykloje vykdyti ir taikyti tai praktikoje, kuriant Atviras klases bei plėtojant Visos dienos mokyklos modelio veiklas.
2. Padėti pedagogams pasirengti Universalaus dizaino principų taikymo įgyvendinimui, dirbant su mažiau galimybių turinčiais mokiniais ir paskatinti juos aktyviai įsitraukti į projektines veiklas.
3.Stiprinti pedagogų ir mokinių kompetencijas, žinias, gebėjimus, įgūdžius, reikalingus sėkmingos mokinių profesinės karjeros, darbo rinkos tendencijas atitinkančių profesijų pasirinkimui ir mokymuisi

Numatoma, kad šis Erasmus+ akreditacijos paraiškos planas bus Mokyklos 2024-2026 m. Strateginio plano dalis ir Tarptautiškumo plėtros strategijos 2024-2027 m. dalis.

 

Scroll to Top