Sveikiname ir didžiuojamės

Būsimojo kaštoniečio šventė

Tapk komandos dalimi!

Pažangos programa – tūkstantmečio mokyklos

Komanda
Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos veiklų įgyvendinimo darbo grupė bei jos narių funkcijos:
Dainius Žukauskas – direktorius (grupės pirmininkas, už veiklų koordinavimą).
Nariai:
Audrius Unglinikas – viešųjų pirkimų specialistas (už viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių sudarymą);
Audrius Petraitis – ūkvedys (už einamųjų darbų, dokumentacijos, leidimų ir kt. derinimų organizavimą);
Asta Naudžienė – vyr. buhalterė (už projekto finansų valdymą);
Laimutė Gabrėnaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (už klasių, kabinetų įrangos,
priemonių panaudojimo organizavimą, ugdomojo, edukacinio pobūdžio veiklų organizavimą);
Laima Bėliakienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (už mokymų, seminarų pedagogams, darbuotojams organizavimą ir gyvendinimą);
Gitana Urbonavičienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja (už TŪM Pažangos plano rodiklių stebėseną);
Daiva Braždžionienė – specialioji pedagogė, logopedė metodininkė (už TŪM Pažangos plano rodiklių stebėseną);
Rūta Bėliakaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (už TŪM veiklų viešinimą ir sklaidą);
Eglė Gintautaitė – anglų kalbos mokytoja metodininkė (už Erasmus+ programos ir TŪM bendrų veiklų koordinavimą;
Andrius Šležas – IT specialistas (už IKT, skaitmeninių priemonių diegimo koordinavimą).