Darbo užmokestis

Vidutinis Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo užmokestis (Eurais)

2019 m.

  • Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) – 1699 Eur
  • Mokytojai – 1019 Eur
  • Švietimo pagalbos darbuotojai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekos vedėjas) – 810 Eur
  • Specialistai (vyr. buhalteris, kompiuterių operatorius, elektros inžinierius, masažuotojas, duomenų apsaugos pareigūnas, pailgintos dienos grupės auklėtojas) – 500 Eur
  • Kvalifikuoti darbininkai (raštvedys, apskaitininkas, vairuotojas, auklėtojos padėjėjas) – 486 Eur
  • Nekvalifikuoti darbininkai (rūbininkas, valytojas, budėtojas, kiemsargis, santechnikas, darbininkas remonto darbams) – 600 Eur
Įrašas paskelbtas temoje Veikla. Išsisaugokite pastovią nuorodą.