Darbo užmokestis

Vidutinis Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2021 m. (Eurais)

 • Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai)-2384 Eur
 • Mokytojai-1443 Eur
 • Švietimo pagalbos darbuotojai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekos vedėjas, psichologas)- 1301 Eur
 • Specialistai (vyr. buhalteris, buhalteris, apskaitininkas, IT specialistas, masažuotojas, duomenų  apsaugos pareigūnas, archyvaras, ūkvedys)- 1206 Eur
 • Kvalifikuoti darbininkai (raštvedys, vairuotojas, ūkvedys, auklėtojos padėjėjas, renginių organizatorius, administratorius, ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės mokytojo padėjėjas, virėja, kūrikas) – 843 Eur
 • Nekvalifikuoti darbininkai (rūbininkas, valytojas, budėtojas, kiemsargis, darbininkas remonto darbams) – 656 Eur

Vidutinis Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo užmokestis (Eurais)

2020 m.

 • Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai)-2082 Eur
 • Mokytojai-1382 Eur
 • Švietimo pagalbos darbuotojai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekos vedėjas, psichologas)- 1253 Eur
 • Specialistai (vyr. buhalteris, buhalteris, apskaitininkas, IT specialistas, masažuotojas, duomenų  apsaugos pareigūnas, archyvaras, ūkvedys)- 1032 Eur
 • Kvalifikuoti darbininkai (raštvedys, vairuotojas, ūkvedys, auklėtojos padėjėjas, renginių organizatorius, administratorius, ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės mokytojo padėjėjas, virėja, kūrikas) -786 Eur
 • Nekvalifikuoti darbininkai (rūbininkas, valytojas, budėtojas, kiemsargis, darbininkas remonto darbams) – 643 Eur

2019 m.

 • Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) – 1699 Eur
 • Mokytojai – 1019 Eur
 • Švietimo pagalbos darbuotojai (spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, bibliotekos vedėjas) – 810 Eur
 • Specialistai (vyr. buhalteris, kompiuterių operatorius, elektros inžinierius, masažuotojas, duomenų apsaugos pareigūnas, pailgintos dienos grupės auklėtojas) – 500 Eur
 • Kvalifikuoti darbininkai (raštvedys, apskaitininkas, vairuotojas, auklėtojos padėjėjas) – 486 Eur
 • Nekvalifikuoti darbininkai (rūbininkas, valytojas, budėtojas, kiemsargis, santechnikas, darbininkas remonto darbams) – 600 Eur