Projektine veikla

Mokyklos Erasmus+ programos akreditacija (2021-2027 m.)

Erasmus+ programos akreditacijos paraiška yra rengiama.

Akreditacijos paraiškos tikslai:

1. Įgyti naujų patirčių kokybiškam Įtraukiajam ugdymui mokykloje vykdyti ir taikyti tai praktikoje, kuriant Atviras klases bei plėtojant Visos dienos mokyklos modelio veiklas.
2. Padėti pedagogams pasirengti Universalaus dizaino principų taikymo įgyvendinimui, dirbant su mažiau galimybių turinčiais mokiniais ir paskatinti juos aktyviai įsitraukti į projektines veiklas.
3.Stiprinti pedagogų ir mokinių kompetencijas, žinias, gebėjimus, įgūdžius, reikalingus sėkmingos mokinių profesinės karjeros, darbo rinkos tendencijas atitinkančių profesijų pasirinkimui ir mokymuisi

Numatoma, kad šis Erasmus+ akreditacijos paraiškos planas bus Mokyklos 2024-2026 m. Strateginio plano dalis ir Tarptautiškumo plėtros strategijos 2024-2027 m. dalis.

Erasmus+ KA1 projektas

Balandžio 24-30 d. Prancūzijoje Nicos mieste mokytojos Almonė Žiaunytė ir Rūta Bėliakaitė dalyvavo Digital Citizenship and Media Literacy: Sharing the Responsibility mokymuose. Dalyvavimas šiuose kursuose yra dalis mokyklos vykdomo Erasmus+ KA1 projekto “. Pedagogų IKT bei skaitmeninio turinio naudojimo tobulinimas mokinių motyvacijai gerinti”. Šie kvalifikacijos kėlimo kursai skirti skaitmeninio raštingumo kompetencijai vystyti klasėje ir mokykloje bei kaip išsiugdyti skaitmeninį pilietiškumą. Mokymų metu mokėsi kaip kurti saugią mokymosi aplinką, kurioje būtų lengviau padėti mokiniams ugdyti skaitmeninį raštingumą ir kompetencijas, būtinas siekiant įgyti atsparumą klaidingai informacijai ir ypač dezinformacijai.

Tarptautinis projektinis susitikimas

2019-2022 m. m. Kaštonų pagrindinė mokykla vykdo tarptautinį tarpmokyklinių partnerysčių projektą „Zusammen für ein gesundes Leben in Europa – Wir machen Schüler stark!“ (Sveika gyvensena Europoje – stiprūs ir sveiki mokiniai“) pagal Erasmus+ programą, kurią finansuoja Europos Komisija. Mūsų mokyklos partneriai šiame projekte yra mokyklos iš Skopje (Šiaurės Makedonija), Odense (Danija), Ljutomer (Slovėnija) ir projekto koordinatorius Celė (Vokietija). Projekto darbo kalbos yra vokiečių k. ir anglų k. Pagrindinė tema – fizinė ir emocinė sveikata. Kovo 21 – 26 d. vyko tarptautinis projektinis susitikimas Biržuose. Džiaugiamės, kad į jį galėjo atvykti mūsų projekto partneriai iš Danijos ir Šiaurės Makedonijos. Atvykusius svečius pirmiausia supažindinome su mokykla ir miestu, po to vyko įvairiausios edukacinės ir sportinės veiklos tiek mokykloje, tiek už jos ribų: sportiniai užsiėmimai mokyklos salėje, šiaurietiško ėjimo pamokos su K.Strelcovu Dauguviečio parke, rikiuotė ir pratybos su Biržų KPKP kariais Marium ir Regina. Vyko sveikos gyvensenos pamokėlės su praktinėmis užduotimis, jogos pamokėlė, Biržų ŠPT psichologės Monikos užsiėmimas apie stresą ir jo valdymo būdus. Sudalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose Biržų muziejuje, Sodeliškio dvaro sodyboje kepėme duonelę ir tuoj pat ją ragavome, žinoma, parodėme projekto draugams ir savo sostinę. Laikas prabėgo labai greitai, ne vienas braukė ašaras atsisveikinat. Susiradome naujų draugų, pagilinome vokiečių ir anglų k. žinias. Atsisveikinome iki gegužės vidurio. Kitas projekto susitikimas vyks Odensee (Danijoje).