Mokykloje vykdomi projektai

Tarptautinis projektinis susitikimas

Odense (Danijoje) ir Skopje (Šiaurės Makedonijoje)

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa
“Patyrimo džiaugsmas”

Darni mokykla
Mūsų mokykla 2019-2020 m m. dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamoje darnaus vystymosi įgūdžių programoje DARNI MOKYKLA.  2020-2021m.m. planuojame tęsti projekto veiklą. Darni mokykla

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Nuo 2002 m. mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programoje (MTP). Dalyvavome projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintų mokytojų darbo vietų, skirtų pedagogams pasirengti pamokoms ir savišvietai, keistis informacija ir patirtimi, įrengimas“. Dalyvavome Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).        Mokyklų aprūpinimas gamtos technologijų mokslų priemonėmis

Šimtmečio programavimo valanda

Mūsų mokykla priėmė iššūkį ir prisijungė prie „bit&Byte“ paskelbtos iniciatyvos Lietuvos šimtmečiui paminėti, organizuojant specialią integruotą istorijos ir informacinių technologijų pamoką „100 programavimo valandų – 100 mokyklų“.
Šimtmečio programavimo valanda

Projektas „Pažink Valstybę“
Šešta klasė dalyvauja projekte „Pažink valstybę“, kurį jau antrus metus vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras drauge su Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais. 
“Pažink Valstybę” 
“Pažink_valstybę 2”

PROJEKTAS “Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“

Mūsų mokyklos moksleiviai nuoširdžiai palaiko projekto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“ idėją.

“Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose”

  Mūsų mokykla yra partneris projekto ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“, kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, kurį vykdo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. http://www.pmmmc.puslapiai.lt/Projektine veikla.html

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.