Pokyčiai mokykloje prasideda nuo mūsų pačių

„Renkuosi mokyti!” programa kartu su įmonių grupe „Akola Group”sėkmingai įgyvendino projektą, inicijavusį reikšmingus pokyčius Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje.

Pokyčiai prasideda nuo mokyklos tapatybės paieškų 

Dar prieš metus Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje kartu su Medeikių pradinio ugdymo ir Germaniškio daugiafunkcio centro skyriais mokėsi 375 mokiniai su kuriais dirbo 45 pedagogai. Mokykla susidūrė su įvairiais iššūkiais – trūko įvairių sričių mokytojų, o naujų moksleivių pritraukimas tapo viena didžiausių šios švietimo bendruomenės problemų. Tačiau, kaip dažnai nutinka, iššūkiai atveria duris dar didesnėms galimybėms. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pokytį 2023 m. inicijavo įmonių grupė „Akola Group“, kuri jau ne pirmus metus skiria paramą „Renkuosi mokyti!”programos veikloms regioninėse mokyklose ir tokiu būdu prisideda prie šių mokyklų įtraukties ir bendruomeniškumo stiprinimo. 

Pirmiausia, buvo suburta pokyčio projekto komanda, kurią sudarė „Renkuosi mokyti!” ekspertai, mokyklos bendruomenės nariai ir kiti specialistai. Šios komandos pirmoji užduotis buvo iškristalizuoti mokyklos iššūkius ir problemų priežastis. „Renkuosi mokyti!” alumnas, mokytojas bei socialinis pedagogas Gytis Valatka pažymi, kad pokyčių projekto pradžia buvo darbinga ir prasminga: „Kertinis dalykas pradėjus dirbti komandoje, buvo suprasti, ko mokyklai tikrai reikia. Supratus tai, pradėjome tapatybės paieškas, turėjome kartu atrasti, kuo mokykla išsiskiria ir kuo yra ypatinga”, – teigia Gytis. „Renkuosi mokyti!” siūlomas projektas įgalino bendruomenės komandą ne tik apibrėžti tobulintinas sritis, bei ir įvertinti savo potencialą, slypintį mokyklos tapatybėje. „Kai komanda išgrynino mokyklos tapatybę, situacija pradėjo keistis. Išskirtiniu šios bendruomenės identiteto braižu tapo socialinis futbolas.” – apibendrina darbą su Kaštonų pagrindine mokykla koordinuojantis Gytis Valatka.  

Asmenybės ugdymas futbolo pagalba

Kaštonų mokykla Biržuose garsėja ne tik puikiu stadionu, bet ir požiūriu į futbolą. Mokyklos bendruomenė įsitraukė į Vilnius Social Club futbolo programą, kurios metu futbolas tampa priemonė tikslui pasiekti – kad kiekvienas žaidžiantis augtų kaip asmenybė. Tokiu būdu kuriama erdvė, kurioje vaikai ir jaunuoliai gali jaustis saugiai bei mokosi veikti komandoje, valdyti emocijas bei konstruktyviai spręsti įtampą keliančias bei konfliktines situacijas. Jaunuoliai supranta, ką reiškia laimėti bei pralaimėti ir kaip bendrauti ir reflektuoti savo patirtį. 

Renkuosi mokyti!” kuriamas poveikis – bendruomenės stiprinimas

„Tai ko išmokome per šiuos bendradarbiavimo su „Renkuosi mokyti!” programa metus, tai pirmiausia supratimas, kad įgyvendinant pokyčius svarbu neskubėti griebtis naujų, reformatoriškų kelių, bet labiau pagauti veiklos prasmę. Mokyklos pokyčio komanda atrado prasmę įvairiose srityse, tada organiškai nusprendėme su kuo turėtume dirbti ir kas mums yra svarbu. Antra, mes atradome mūsų mokyklos vidinį potencialą. „Renkuosi mokyti!” projektas nenumeta „gatavų” šablonų, prie kurių turi taikytis, bet kartu su bendruomene ieško galimybių vidiniam pokyčiui. Net nustebome, kad programos „Renkuosi mokyti!” kuriamas poveikis nebūtinai susijęs su naujais mokytojais, kartais tai daug daugiau – bendruomenės stiprinimas”, – teigia Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius Dainius Žukauskas. 

„Akola Group” įmonės valdybos pirmininko pavaduotojas Andrius Pranckevičius pažymi, kad „Renkuosi mokyti!” tai jau nebe pirmas  „Akola Group” projektas su mokyklomis: „Biržuose esančią Kaštonų mokyklą, nes turime artimą ryšį su mokykla jos mokiniais. Vienos iš mūsų bendrovių Medeikių ŽŪB darbuotojų vaikai yra pasirinkę mokytis Kaštonų mokykloje. Mums rūpi, kad mūsų darbuotojų vaikai gautų kuo daugiau žinių ir būtų visapusiškai užimti ir įtraukti į įvairias veiklas šioje mokykloje. Tobulėtų ne tik mokslo pasiekimuose bet ir įvariose sportinėse veiklose”, – teigia Andrius.  Medeikių ŽŪB direktorius Darius Landauskas priduria, kad labai džiaugiasi, jog  kartu su akcininkais „Akola Group” gali tiesiogiai prisidėti prie projekto ,,Renkuosi mokyti!” Biržų Kaštonų mokykloje. „Siekiame, kad mūsų darbuotojų vaikai lankantys šią mokyklą, kaip ir visi kiti čia besimokantys vaikai, gautų truputį daugiau nei kitose Biržų miesto mokyklose. Man atrodo, kad kartu su „Renkuosi mokyti!” komanda šis projektas puikiai pavyko. Labai smagu, kad šiuo atveju dėmesys ir naujos idėjos ateina ne tik į didelių miestų, bet ir į tolimiausių Lietuvos rajonų mokyklas”, – teigė Medeikių ŽŪB direktorius Darius Landauskas.

Pozityvus požiūris į pokyčius švietime 

„Mūsų programos partnerystė su „Akola Group” remiasi bendra vizija apie tai, kad Lietuvos regionų mokyklose slypi didelis šalies potencialas. Mūsų visų bendras interesas – tą potencialą įgalinti ir stiprinti. „Renkuosi mokyti!” siūlo mokykloms pozityvų požiūrį į pokyčius. Kaitos galia slypi mokyklos bendruomenėje. Tik įgalindami virsmą nuo apačios, galime kurti tvarius pokyčius ne tik švietime, bet ir visoje visuomenėje. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra verslų, kurie tai supranta ir kuriems tai rūpi”, – pažymi programos „Renkuosi mokyti!” vadovas Artur Adam Markevič. 

Tarptautine patirtimi ir praktika paremta programa „Renkuosi mokyti!“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2008 m. Šios programos svarbiausias tikslas – pasiekti kiekvieną vaiką ir mažinti socialinę atskirtį visuomenėje stiprinant įtrauktį švietimo bendruomenėje. Šio tikslo siekiama pritraukiant ir parengiant motyvuotus, orientuotus į kiekvieną vaiką ir siekiančius tobulinti švietimo sistemą mokytojus bei kartu su mokyklų bendruomenėmis įgyvendinant pokyčio projektus.

„Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektus jau yra igyvendinusios virš 50 ugdymo įstaigų. Kasmet iš 400–500 kandidatų „Renkuosi mokyti!“ atrenka ir parengia apie 25–30 programos dalyvių, kurie dirba mokytojais valstybinėse šalies mokyklose bent dvejus metus. Daugiau kaip 75 proc. dalyvių ir baigę programą lieka švietimo sektoriuje bei tęsia savo veiklą švietimo sektoriuje. Programa yra nevyriausybinė ir remiama verslo partnerių bei individualių rėmėjų. Programą įgyvendina VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras”.

Scroll to Top