Projektinis susitikimas Italijoje

Spalio 21 – 25 d. vyko Erasmus+ KA2 projekto „The rivers tell“ partnerių susitikimas Italijoje, Monterotondo miesto Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli mokykloje. Projekto metu lankėmės mokykloje, pristatėme legendas apie šalies upes ar ežerus, taip pat kalbėjome apie veiklas, susijusias su šiuo projektu. Vyko sportiniai užsiėmimai. Kiekviena komanda lankėsi skirtingose...

Olweus programa

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS...

Himnas

Himnas Tau per mažaPavasario skambesio,Tau per mažaBaltumo žiemos,Tu visa iš upokšnioAlmančio,Tu visaIš švelnios dainos.Tau per mažaPadangių aukščio,Per menka tau Gelmių paslaptis.Tu pati –Mėlynoji paukštė.Tu – rytojaus drąsi mintis.Imki moksląKaip ramstį ir skydą,Stoki tęstiTėvų išminties,Nepamirški,Kad žemė žydi,Kai nevystaŽiedai širdies.Atminimuose žydintis mieste,Mokykla su kaštonų žiedais,Čia žvaigždėta jaunystė mus kviečiaPaklajot pažinimų takais.Atminimuose...

ES finansuojami projektai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079 ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos socialinio fondo agentūra. PROJEKTO VYKDYTOJAS: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla PROJEKTO PARTNERIAI: Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija;...