Naujasis Erasmus+KA1

Mūsų mokykla sėkmingai aplikavo ir gavo finansavimą iš Europos Komisijos vykdyti Erasmus+ KA1 projektą “Pedagogų  IKT ir skaitmeninio turinio naudojimo tobulinimas mokinių motyvacijos skatinimui”. Projektas truks 18 mėnesių, pradžia 2022 rugsėjo 1 d.  Projekte suplanuoti 14 mokytojų mobilumų skirtingose Europos šalyse. Tikimės, kad dalyvaudami mobilumo veiklose – tarptautiniuose kursuose ir pakėlę savo kvalifikaciją informacinių technologijų naudojime mokytojai gebės lanksčiau dirbti atsižvelgdami į šiuolaikinių mokinių poreikius bei bus pasiekti pagrindiniai projekto tikslai:
  1. Pagerinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų informacinių technologijų įgūdžius.
  2. Padidinti mokinių mokymosi motyvaciją ugdymo procese aktyviai taikant informacines komunikacines technologijas.
Pirmasis mobilumas vyks jau spalio 15-22  d. Ispanijoje.
Paskelbta temoje Nauji pranešimai | Komentavimas išjungtas įraše Naujasis Erasmus+KA1

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių šventė Kaštonų pagrindinėje mokykloje

       Šventinį rugsėjo 1-osios rytmetį Kaštonų mokykla pradėjo pilna džiugaus šurmulio: rinkosi gėlėmis nešini, vieni kitų išsiilgę mokiniai, jų tėveliai, pakiliai nusiteikę mokytojai. Smagu, kad šventėje kartu dalyvavo Germaniškio centro ir Medeikių skyriaus mokiniai ir mokytojos. Mokyklą aplankė svečiai: Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas Artūras Didzinskas, Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovė Agnė, Parovėjos seniūnijos seniūnė Daiva  ir kunigas Normundas. Svečiai linkėjo susirinkusiems būti pasitikintiems savimi, atkakliai siekti tikslo, mokytis, patirti atradimo džiaugsmą, būti jautriems, nepraeiti pro nuskriaustąjį. Šventiniame rytmetyje mokyklos direktorius Vytautas Stanulevičius sveikino visą mokyklos bendruomenę su dar viena nauja pradžia, linkėjo sėkmės, sveikatos ir kvietė šaunius Kaštonų mokyklos mokinius: Eglę Pažemeckaitę, Karoliną Kirkliauskaitę bei Igną Grybauską – skambant Lietuvos himnui, pakelti Lietuvos, Biržų rajono ir Mokyklos vėliavas. Dar mokyklos direktorius mažiesiems kaštoniečiams (pradinukams) dovanojo atšvaitus, kad jie visada saugiai pasiektų mokyklą ir namus. Šventės metu eiles apie rudenėlį ir mokyklą deklamavo pirmokai, sveikinimus ir linkėjimus išsakė dešimtokai, šoko trečiokai.
        Taigi, rugsėjis atėjo linksmas, džiugus, pasipuošęs gėlėmis, toks artimas, pažįstamas, nešdamas savo delnuose naują jaudulį, skambučio laukimą, susitikimus, kviesdamas būti aktyviems, žingeidiems ir, žinoma, sveikiems.

Paskelbta temoje Nauji pranešimai | Komentavimas išjungtas įraše Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių šventė Kaštonų pagrindinėje mokykloje

Mokyklinės uniformos

Paskelbta temoje Nauji pranešimai | Komentavimas išjungtas įraše Mokyklinės uniformos

Biržų rajono savivaldybė skelbia konkursą Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

Konkursas paskelbtas 2022 m. rugpjūčio 11 d. dokumentai priimami iki 2022 m. lapkričio 24 d.
Pretendentų atrankos data – 2022 m. gruodžio 6 d.
Pagrindinis konkurso skelbimas Biržų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.birzai.lt, skiltyje Darbo konkursai ir atrankos.

Paskelbta temoje Konkursai, Nauji pranešimai | Komentavimas išjungtas įraše Biržų rajono savivaldybė skelbia konkursą Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

Ugdymo turinio atnaujinimas

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pedagogų kvotos pagal dalykus

Ugdymo turinio atnaujinimas

Paskelbta temoje Nauji pranešimai | Komentavimas išjungtas įraše Ugdymo turinio atnaujinimas