Kvalifikacijos tobulinimo renginys “Judu ir tyrinėju. Kodas žaidime”.

Lapkričio 27d. Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys “Judu ir tyrinėju. Kodas žaidime”. Mokytojos, dalyvaudamos Sonatos Jonauskienės organizuotose veiklose, susipažino su mums dar mažai žinomu kodavimo metodu, kurį galima panaudoti per fizinio ugdymo pamokas. Tai pirmieji žingsniai į kodavimo pasaulį, atliekant paprastus veiksmus, per žaidimus, fizišką aktyvią ir judrią veiklą. Seminaro metu mokytojos praktiškai išbandė ir išmoko įvairių kodavimo žaidimų. Prasmingai praleistas pusdienis, mokytojos įgytas žinias panaudos įvairiausiose veiklose.

Atsinaujinimo diena ,,Kristus Karalius- mano gyvenimo Viešpats”

Šių metų lapkričio 25 dieną Panevėžio K.Paltaroko gimnazijoje vyko atsinaujinimo diena ,,Kristus Karalius- mano gyvenimo Viešpats“, kurioje dalyvavome ir mes, mokyklos jaunieji ateitininkai. Ji  šiemet sutapo su kasmet švenčiama Panevėžio krašto ateitininkų to paties pavadinimo švente. Renginio svečius sveikino vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, teminį užsiėmimą jaunimui vedė diakonas L.Braukyla, susipažinimo žaidimus, protmūšį – PKA   Valdybos nariai, apdovanojimus teikė PKA Valdybos pirmininkė I.Bikulčienė. Vaikai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose, susikaupę klausėsi  diakono patirčių, uždavinėjo klausimus,  vaišinosi , linksminosi su ,,Sprycauka‘‘ muzikantais. Džiaugiamės, kad diena praėjo gyvai bendraujant, mąstant, linksminantis ir išgyvenant jaudinantį vienybės jausmą.

Dėkojame mokyklos vadovams už skirtą mokyklinį autobusiuką ir geraširdžiui vairuotojui Jonui.

Ateitininkų vardu vadovė Rasa Stanulevičienė

Nuo pirmadienio iki sekmadienio (lapkričio 27-gruodžio 1 d.)

PIRMADIENIS (lapkričio 27) Seminaras “JUDU IR TYRINĖJU”
Lapkričio 27  d. Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys “Judu ir tyrinėju. Kodas žaidime”. Mokytojos, dalyvaudamos Sonatos Jonauskienės organizuotose veiklose, susipažino su mums dar mažai žinomu kodavimo metodu, kurį galima panaudoti per fizinio ugdymo pamokas. Tai pirmieji žingsniai į kodavimo pasaulį, atliekant paprastus veiksmus, per žaidimus, fizišką aktyvią ir judrią veiklą. Seminaro metu mokytojos praktiškai išbandė ir išmoko įvairių kodavimo žaidimų. Prasmingai praleistas pusdienis, mokytojos įgytas žinias panaudos įvairiausiose veiklose.
TREČIADIENIS (lapkričio 29)  5b dalyvaus edukacijoje Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka “Mokomės kurti tekstą”.
KETVIRTADIENIS (lapkričio 30)
 
 5a dalyvaus edukacijoje Biržų Krašto Muziejus Sėla ” Slaptoji mokykla”
 
 Vyks išplėstinis Mokyklos tarybos posėdis 14.30
PENKTADIENIS (gruodžio 1)  Antrokai vyksta į Pasvalio baseiną.