Nuo pirmadienio iki sekmadienio (lapkričio 20 – 25d.)

PIRMADIENIS, lapkričio 20 d.
 Lapkričio 23 d.- Lietuvos Kariuomenės diena. Ta proga organizuojama iniciatyva aplankyti įvairias Lietuvos švietimo įstaigas ir pristatyti Lietuvos Kariuomenę. Iniciatyvos tikslas – pristatyti Lietuvos Kariuomenę ir pakviesti dalyvauti Lietuvos Kariuomenės 105-ųjų įkūrimo metinių parade. Kaštonų mokykloje su 8-10 kl. mokiniais susitiks KOP Aviacijos bazės kpt. Vygantas Bėliakas.
Šiandien mokykloje viešėjo svečias iš Karinių oro pajėgų Šiaulių Aviacijos bazė / LAF Šiauliai Air Base kapitonas Vygantas Bėliakas. Mūsų 8 – 10 klasių mokiniai susipažino su Lietuvos Kariuomenės, šiemet švenčiančios savo 105 gimtadienį, misija, sužinojo kokios yra kariuomenės funkcijos karo bei taikos metu. Svečias išsamiau pristatė Lietuvos Kariuomenės Oro pajėgas, kurias jis ir atstovauja. Sužinojome, ne tik kokį sraigtasparnį pilotuoja kpt. V.Bėliakas, bet ir daugiau detalių, pavyzdžiui, kiek kuro reikia skrydžio valandai, kodėl kariškių žetonas turi dvi dalis. Svečias paaiškino, kokiais būdais galima atlikti karinę tarnybą Lietuvoje. Priminė, kad ginti Tėvynę yra ne tik mūsų teisė, bet ir konstitucinė pareiga.
Šio susitikimo tikslas buvo pakviesti visus dalyvauti Lietuvos Kariuomenės Parade lapkričio 25 dieną. Kviečiame prisijungti visus ir stebėti šį puikų renginį TV ekranuose.
Esame dėkingi kpt. V.Bėliakui už įdomias pilietiškumo pamokas. Ačiū, Tamsta.
druska
ANTRADIENIS, lapkričio 21 d.
Kultūros paso edukacija “Druskos magija” 7a kl. Muzikos kabinete 13.45-14.45
TREČIADIENIS, lapkričio 22 d.
 7b – edukacinė veikla: ekskursiją į Kazio Binkio gimtinę Gudeliuose, mokyklą Papilyje. Susitikimas su K. Binkio muziejaus įkūrėja, puoselėtoja Edita Lansbergiene. Edukacija skirta K. Binkio 130-osios gimimo metinėms paminėti 8.30-10.30.
 
 
 
 
 7a – edukacija “Akmenų sriuba” Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka 11.00-12.30.
 
 7a – edukacija “Akmenų sriuba” Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka 11.00-12.30.
Lapkričio 22 dieną Kaštonų mokyklos septintokai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Aušra Maciene dalyvavo dviejose skirtingose edukacijose. 7b klasės mokiniai vyko į Papilį ir pagerbė Kazio Binkio atminimą 130- ojo gimtadienio proga. Septintokai ne tik klausėsi įdomaus Editos Lansbergienės, K. Binkio muziejaus įkūrėjos ir puoselėtojos, pasakojimo apie Kazio Binkio gyvenimą, kūrybą, bet ir kūrė binkiškus trioletus, bandė jo eilėraščiuose atrasti minimų gėlių pavadinimus, prisilietė prie muziejuje išsaugotų poeto buities ir mokyklinių rakandų. 7a klasės mokiniai Biržų J. Bielinio bibliotekos Vaikų skyriuje dalyvavo lyriškai nuteikiančioje edukacijoje ” Akmenų sriuba”, kurios metu susipažino su pasakojimais, koks svarbus seniau lietuviui buvo akmuo- jis guodė ir šildė, suartino žmones. Vaikai su edukacijos vedėja, bibliotekos darbuotoja Aušrele Gesevičiene dainavo liaudies dainas, kūrė pasakojimus, žaidė žaidimus. Pasiruošė kurti savo akmens istoriją. Taigi, diena buvo kupina įdomių patirčių.
 
 

Metodinis mokytojų pasitarimas dėl mokomųjų dalykų integracijos.

PENKTADIENIS, lapkričio 24 d.
Antrokai vyksta į Pasvalio Baseinas
 
 
 
 
 
 
 7 b klasės išvyka į STEAM centrą Panevėžyje „Pokalbių robotų kūrimas“ 12.30-15.30
ŠEŠTADIENIS, lapkričio 25 d.
 Ateininkai vyksta į Atsinaujinimo dienos šventę “Kristus Karalius” Panevėžio K. Paltaroko gimnazijoje.
Šių metų lapkričio 25 dieną Panevėžio K.Paltaroko gimnazijoje vyko atsinaujinimo diena ,,Kristus Karalius- mano gyvenimo Viešpats”, kurioje dalyvavome ir mes, mokyklos jaunieji ateitininkai. Ji šiemet sutapo su kasmet švenčiama Panevėžio krašto ateitininkų to paties pavadinimo švente. Renginio svečius sveikino vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, teminį užsiėmimą jaunimui vedė diakonas L.Braukyla, susipažinimo žaidimus ir protmūšį – PKA Valdybos nariai, apdovanojimus teikė PKA Valdybos pirmininkė I.Bikulčienė. Vaikai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose, susikaupę klausėsi diakono patirčių, uždavinėjo klausimus, vaišinosi, linksminosi su ,,Sprycauka‘‘ muzikantais. Džiaugiamės, kad diena praėjo gyvai bendraujant, mąstant, linksminantis ir išgyvenant jaudinantį vienybės jausmą.
Dėkojame mokyklos vadovams už skirtą mokyklinį autobusiuką ir geraširdžiui vairuotojui Jonui.
Ateitininkų vardu vadovė Rasa Stanulevičienė
Scroll to Top