Naujasis Erasmus+KA1

Mūsų mokykla sėkmingai aplikavo ir gavo finansavimą iš Europos Komisijos vykdyti Erasmus+ KA1 projektą “Pedagogų  IKT ir skaitmeninio turinio naudojimo tobulinimas mokinių motyvacijos skatinimui”. Projektas truks 18 mėnesių, pradžia 2022 rugsėjo 1 d.  Projekte suplanuoti 14 mokytojų mobilumų skirtingose Europos šalyse. Tikimės, kad dalyvaudami mobilumo veiklose – tarptautiniuose kursuose ir pakėlę savo kvalifikaciją informacinių technologijų naudojime mokytojai gebės lanksčiau dirbti atsižvelgdami į šiuolaikinių mokinių poreikius bei bus pasiekti pagrindiniai projekto tikslai:
  1. Pagerinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų informacinių technologijų įgūdžius.
  2. Padidinti mokinių mokymosi motyvaciją ugdymo procese aktyviai taikant informacines komunikacines technologijas.
Pirmasis mobilumas vyks jau spalio 15-22  d. Ispanijoje.
Įrašas paskelbtas temoje Nauji pranešimai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.