Naujasis Erasmus+KA1

Mūsų mokykla sėkmingai aplikavo ir gavo finansavimą iš Europos Komisijos vykdyti Erasmus+ KA1 projektą “Pedagogų  IKT ir skaitmeninio turinio naudojimo tobulinimas mokinių motyvacijos skatinimui”. Projektas truks 18 mėnesių, pradžia 2022 rugsėjo 1 d.  Projekte suplanuoti 14 mokytojų mobilumų skirtingose Europos šalyse. Tikimės, kad dalyvaudami mobilumo veiklose – tarptautiniuose kursuose ir pakėlę savo kvalifikaciją informacinių technologijų naudojime mokytojai gebės lanksčiau dirbti atsižvelgdami į šiuolaikinių mokinių poreikius bei bus pasiekti pagrindiniai projekto tikslai:
  1. Pagerinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų informacinių technologijų įgūdžius.
  2. Padidinti mokinių mokymosi motyvaciją ugdymo procese aktyviai taikant informacines komunikacines technologijas.
Pirmasis mobilumas vyks jau spalio 15-22  d. Ispanijoje.

Digital Citizenship and Media Literacy: Sharing the Responsibility mokymai.

2022-09-01 Kaštonų mokykloje startavo Erasmus+ programos KA1 kvalifikacijos kėlimo projektas „Pedagogų IKT ir skaitmeninio turinio naudojimo tobulinimas mokinių motyvacijos skatinimui“. Projektas truks iki 2024-02-29. Jo metu planuojama įvykdyti 14 mobilumų Europos šalyse ir dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Spalio 14-20 d. specialiojo ugdymo pedagogė Daiva Braždžionienė bei fizinio lavinimo mokytojas Egidijus Žaldokas dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Teaching the Fun Way in the Digital Era“ Splito mieste, Kroatijoje.
Spalio 15-19 d. vokiečių kalbos mokytoja Žaneta Šležienė bei anglų kalbos mokytoja Eglė Gintautaitė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Making the most of New Technologies, Apps and Social Media in the Classroom“ Puerto de la Cruz mieste, Ispanijoje.
Grįžę iš kursų mokytojai mokinių atostogų metu surengė patirties sklaidos renginį savo mokyklos mokytojams. Pasidalinta ir praktiškai parodyta kaip naudotis mobiliosiomis aplikacijomis “Pic Pac“, „Actionbound“. Pristatytos tinklapių baamboozle.com bei learningapps.com bei kitų teikiamomis
galimybėmis. Taip pat praktiškai pademonstruoti kai kurie web 2 įrankiai.
Nėra abejonių, kad naujų technologijų panaudojimas įvairių dalykų pamokose bus svarbiu mokinių motyvacijos skatinimo įrankiu. Smagu, kad dalyvaujantys projekte mokytojai pasiruošę padėti kolegoms patarimais ir pagalba naudoti įsisavintų įrankių naudojimo klausimais.
Lapkričio pirmąją savaitę į kursus išvyks matematikos mokytoja Roma Montvidienė bei istorijos mokytoja Sandrina Žukauskienė. Jos dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose „ICT in the Classroom“ Kalamatoje, Graikijoje.