Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti – pareigybės lygis A2. Darbo užmokestis – pareiginė alga ir kintamoji dalis: pareiginės algos koeficientas priklausomai nuo darbo stažo nuo 1,7811 iki 1,7872 (baziniais dydžiais), atlyginimas nuo 3179,97 neatskaičius mokesčių.

Kintamoji dalis – iki 40 procentų pastoviosios dalies dydžio.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės funkcijos nurodytos pareigybės aprašyme (atsisiųsti).

Pretendentai iki 2024 m. birželio 24 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu https://portalas.vtd.lt/lt/padalinio-sekcijos-biuro-poskyrio-vadovas-322;968350.html ) turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją/as.
  4. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
  5. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje, pretendentams į darbuotojo pareigas).
  6. Profesinę patirtį pagrindžiančių dokumentų kopiją(as);
  7. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (pretendentams į darbuotojo pareigas).
  8. Kompiuterinio raštingumo sertifikato, pažymėjimo, kito dokumento kopiją.
  9. Rekomendacijas (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokias turi).

Pretendentų dokumentai priimami po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų bus prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti; jei nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš Pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje, adresu Kaštonų g. 13, Biržai, tel. nr. 370 450 36740, el. paštu kastonai@kastonupm.lt .

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui telefonu ir (ar) el. paštu.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2024 m. birželio 26 d.

Scroll to Top