2023-03-03

Kaštoniečiai pirmi!

Kovo 3-iąją Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos moksleivių žaidynių (LMŽ) „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zoninės varžybos, kuriose varžėsi 4 šalies bendrojo ugdymo mokyklų 2012 m. (ir jaunesnių) gimimo mergaičių ir berniukų komandos. Dėl patekimo į 16 geriausių LMŽ mokyklų komandų gretas, 8 -iose estafetėse rungtyniavo Šiaulių „Romuvos“, Joniškio Mato Slančiausko, N. Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijų bei Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos komandos. Kaštoniečiai, 7 iš 8 estafečių, užėmė pirmas vietas, tik vienoje liko antri. Tad, užtikrintai tapo LMŽ „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zoninių varžybų etapo nugalėtojais! Kaštonų mokyklos bendruomenė sveikina, didžiuojasi savo vaikais bei linki jiems sėkmės tolimesniame LMŽ etape. Vaikus varžyboms rengė jungtinė mokyklos kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojų komanda.

Svečiuose lopšelio-darželio ,,Rugelis” vaikučiai

Šį gražų kovo 3-osios rytmetį savo apsilankymu mus nudžiugino lopšelio-darželio ,,Rugelis” vaikučiai su savo auklėtojomis. Kaštoniečiams ir darželinukams netrūko smagių, šiltų emocijų ir įdomių veiklų.

Bendruomenės bendradarbiavimo vakaras Kaštonuose

Kovo 2-osios vakarą į Kaštonų mokyklą rinkosi gausus bendruomenės narių būrys – mokiniai, jų tėveliai, pedagogai, mokyklos vadovai. Susirinkimo tikslas – renginys, kurio modelis, formatas, veiklos iš esmės skyrėsi nuo tradicinio „mokyklinio“ tėvų susirinkimo. Pagrindinė bendradarbiavimo renginio tema, idėja: ar Kaštonai – gera mokykla, kurioje gera mokytis visiems mokiniams. Jeigu gera – tai kaip galėtume kurti ją dar geresnę… Renginį pradėjo ir visus pasveikino mažieji kaštoniečiai, dovanodami linksmą, nuotaikingą šokį bei gerą nuotaiką. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Bėliakienė įdomiai ir įtaigiai pristatė I pusmečio mokymo(si) bei edukacines veiklas. Taip pat supažindino bendruomenę su veiklomis, kurios numatytos II-ajam pusmečiui. Mokyklos direktorius įteikė padėkas mokiniams, pasiekusiems aukščiausių mokymosi rezultatų per I-ąjį pusmetį. 6 b klasės mokinei Godai Audrinytei įteikta ir ypatinga dovana. Tai vizažistės Sandros individuali makiažo pamoka, kurios vertė 110 eurų. Direktorius Dainius Žukauskas bendruomenės narius pakvietė diskusijai: „Ar Kaštonai gera mokykla? Ko dar reiktų, kad ji taptų geresnė? Kad diskusija būtų produktyvesnė, paremta realybe, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Bėliakaitė supažindino susirinkusiuosius su tėvų anketų: „Mokyklos maitinimo paslaugų ir neformaliojo švietimo paslaugų kokybės“ – rezultatais, išvadomis bei rekomendacijomis. Mokyklos karjeros specialistė Rima Binkienė konkrečiai, kartu kūrybiškai pristatė ugdymo(si) karjerai galimybes, kryptis. Direktorius Dainius Žukauskas, apibendrindamas renginio veiklas, dėkojo tėveliams už parodytą dėmesį, norą, motyvaciją, prasmę bendrauti ir bendradarbiauti bei pateikė artimiausius uždavinius, kuriuos bendruomenė, sutelkusi jėgas ir galimybes, turėtų įgyvendinti:
  • Maitinimo kokybės gerinimas.
  • Visos dienos mokyklos ir neformaliojo švietimo plėtojimas.
  • Mokymo(si), edukacinių erdvių bei poilsio ir laisvalaikio aplinkos, infrastruktūros modernizavimas.
  • Elektroninių paslaugų mokykloje (elektroninio mokinio, darbuotojo pažymėjimo, internetinės svetainės, elektroninių paslaugų ir kt.) diegimas, plėtojimas,
  • „Stipraus“ tėvų komiteto sukūrimas bei veiklų plėtojimas.
  • Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos krepšinio federacija pasirašymas, siekiant plėtoti mokykloje vykdomas sportines veiklas.
Baigiantis renginiui dalis vieno iš pateiktųjų uždavinių buvo sėkmingai  įgyvendinta – išrinktas tvarus, motyvuotas, aktyvus mokinių Tėvų komitetas, kuris vieną  kartą per du mėnesius rinksis į susitikimus aptarti veiklas, kylančias problemas, numatyti jų sprendimus. Kaštonų mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad bendruomeniškumo renginyje dalyvavo nemaža bendruomenės dalis, kuri pasidžiaugė laimėjimais ir pasiekimais, produktyviai aptarė mokyklai svarbius klausimus bei numatė tikslus ir uždavinius ateičiai.